Dobra komunikacija – naše ogledalo


Pogoste pride do situacij, ko je potrebno s sodelavcem, stranko, obiskovalcem reševati določen problem. Situacija, s katero se soočajo jim predstavlja oviro pri njihovem delu.


Zato so običajno frustrirane,  pričakujejo pa takojšen (ali vsaj hiter) odziv in rešitev njihove situacije. Frustracija strank pa se seveda še stopnjuje, če problem ni ustrezno ali dovolj hitro rešen.

 

Na delavnici bomo gradili veščine:

    • pozitivne in učinkovite  komunikacije
    • verbalne in neverbalne komunikacije
    • razumevanja različnosti (tipi sogovornikov)
    • reševanje konfliktov
    • vplivu jezika

 

Interna delavnica traja 1 dan (8 pedagoških ur) po dogovoru lahko tudi 2 dni. Veščine razvijamo skozi interaktivno delo v parih in skupini. Treninge in vaje vodita trenerja, kar zagotavlja osebni pristop k vsakemu udeležencu.