V timu in s timom dosežemo več


Timsko delo postaja vedno pogostejša oblika organiziranosti v zavodih, ustanovah ali podjetjih. Vemo pa tudi, da sestaviti dober, učinkovit in homogen tim ni enostavno.


Timsko delo omogoča širši obseg dela, večji nabor kreativnih idej in delitev odgovornosti.

 

Na delavnici se bomo spoznavali z:

    • vlogo vodje v timu,
    • motnjami v delovanju tima
    • obvladovanjem konfliktnih situacij v timu
    • asertivnim vedenjem
    • osebno odgovornostjo in gradnjo zaupanja


Interna delavnica traja 1 dan (8 pedagoških ur) po dogovoru lahko tudi 2 dni. Veščine razvijamo skozi interaktivno delo v parih in skupini. Treninge in vaje vodita trenerja, kar zagotavlja osebni pristop k vsakemu udeležencu.