Priporočila


Zaposleni v zdravstvu, ne glede na profil, smo se v preteklosti le redko udeleževali izobraževanj, ki niso bila strogo povezana z zdravljenjem, zdravstveno nego, pacienti, …. Pa ne, da ne bi potrebovali dodatnih znanj, ampak smo imeli vedno občutek, da to bomo pa že kako.

In potem. Potem se srečamo z delavnico z naslovom Razumevanje odnosov in učinkovito reševanje konfliktov in ugotovimo, da pa bi mogoče morali začeti ravno pri sebi. Na ta način, bi bila marsikatera ovira manj visoka in lažje premagljiva.

Super je bilo. Spoznati svoje sodelavce v drugačnem okolju, v drugih odnosih, v sproščenem okolju, okolju pozitivnih vibracij. Mnogo povedanega nas je dotaknilo in marsikaj bo predstavljalo dodano vrednost pri našem delu. Hvala vsem, ki ste nam omogočili to izkušnjo.

 

Tatjana Tušar, vodja službe za kadre in zaposleni Splošne bolnišnice Jesenice

 

 V letu 2015 je za Zdravstveni dom Ribnica Zavod Duktus izvedel interno delavnico na temo Razumevanja medosebnih odnosov. Z izvedbo, tematiko in končnim učinkom smo bili zelo zadovoljni.

Predavateljica ga. Helena Jurca je strokovno, s praktičnimi primeri in dobrim poznavanjem tematike predstavila orodje na način, ki omogoča hitro implementacijo v lastno prakso.

Še posebej nam je bilo všeč interaktivno delo, delo v skupinah in predvsem izmenjava koristnih informacij. Orodja so v praksi zelo uporabna.

 

Lidija Šmalc, dr.med.spec.spl.med.

Milena Krajec, vms

Zdravstveni dom dr.Janeza Oražma Ribnica 

Leta 2014 v času od januarja do konca marca sem obiskovala individualno usposabljanje pri trenerki Heleni Jurca. Kot diplomirana medicinska sestra na Kliničnem oddelku za kirurgijo srca in ožilja v Kliničnem centru  Ljubljana, vodja večjega oddelka sem dnevno vpletena v aktivno vodenje, koordiniranje in sodelovanje znotraj zdravstvenega tima. Želela sem se še dodatno usposobiti na področju vodenja in komunikacije v projektnem timu. V Zavodu Duktus so mi pripravili individualno izobraževanje  v skladu z mojimi željami in pričakovanji.


Na izobraževanju sem pridobila še manjkajoče koščke pomembne za moje vsakodnevno delo. Razjasnila so mi se mnoga vprašanja, ki sem jih sebi zastavljala v želji, da čim bolje in uspešneje vodim in sodelujem v timu. To kar me je najbolj navdušilo je, da ti izobraževanje da orodje, kako speljati spremembe in ob tem uspešno motivirati ljudi, prepoznati tiste vzvode, ki jih vodijo pri njihovem delovanju. Zdravstveni sistem je zelo kompleksen in zahteva posebno pozorno obravnavo vseh vpletenih bodisi, da gre za pacienta ali za izvajalce znotraj sistema. Dodatno znanje in potem kompetence, ki sem jih pridobila iz komunikacije, vzpostavljanja odnosov, timskega dela , reševanja konfliktov, ciljnega vodenja in change managementa mi pomaga, da lažje in bolj uspešno delam v praktičnem okolju.


Slavica Popović, dipl.m.s., mag. posl. in ekon. ved