Učinkovito vodenje – dnevni izziv


Vam primanjkuje časa za vodenje in ohranjanje dobrih odnosov z zaposlenimi? Kako vzpostaviti zaupanje s sodelavci? Veste, da sodelavci zmorejo več kot trenutno kažejo?


Na delavnici boste spoznali vlogo vodje, različne stile in pristope pri vodenju, načine izrekanja negativne povratne informacije (kritike) in pohvale.


Na delavnici bomo utrdili veščine:

  • voditeljstva
  • postavljanja in doseganja ciljev
  • delegiranja
  • odgovornosti, motivacije in zaupanja
  • izrekanja kritike in pohvale
  • vodenja sestankov

 

Interna delavnica traja 1 dan (8 pedagoških ur) po dogovoru lahko tudi 2 dni. Veščine razvijamo skozi interaktivno delo v parih in skupini. Treninge in vaje vodita trenerja, kar zagotavlja osebni pristop k vsakemu udeležencu.