O zavodu


Zavod deluje od leta 2007. Pričeli smo z usposabljanji tistih, ki delajo na področju razvoja kadrov in ugotavljanja njihovih kadrov.


Od leta 2014 dalje podpiramo razvoj mehkih veščin predvsem pri zaposlenih v javnih podjetjih in zavodih. Smo specialisti za področje komuniciranja, timskega dela in vodenja.


Naše delo podpremo z različnimi teoretičnimi podlagami: SDI, coaching (po programu ICF), transakcijska analiza,  NLP.

Stalno izpopolnjevanje naših trenerjev in coachev zagotavlja visoko strokovnost in spretnost pri delu z različnimi ciljnimi skupinami.


Programe izvajamo s posamezniki (individualno delo, svetovanje, coachingi) ali v obliki internih delavnic.

 

Vse delavnice so interaktivne, delo v majhnih skupinah pa omogoča osebni pristop k vsem udeležencem.